FANDOM


Toertuuretden ertNyrertkki (s. 05.06.1973, Neetrtuvanertniemerti)

Totertuuretden Nertyrkertki oertn eetrräerts tuetrnnertetuietrmmertista trtreollerteietsta. Nyrertkkerti oertn sertyntyjertäertän miertelisaretiraerts jerta terto tätäert vertahvertasti erteersiin luoetrnnolertlisesti yliertstäeertssäretän niertuvanertniemerteä. Hänretellrrtä eerti oertle kyerttkökertsiä yherttääertn mertihinkäeträn.Häertneertn älertykkyertysoretsamäärertänsä on arviertoitu oetleertvan 0-10.